padure de vanzare

Ajutor de stat in valoare de 200 euro pe hectar

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect de Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de stat “Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor”.

Scopul ajutorului consta in acordarea de plati compensatorii pentru pierderile de venit si costurile suplimentare rezultate din depasirea cerintelor obligatorii prevazute de legislatia nationala in domeniul silvic sau dreptul intern relevant ca urmare a angajamentelor voluntare incheiate de beneficiarii schemei.

Beneficiarii schemei sunt:

 • Unitatile administrativ‐teritoriale care au in proprietate publica sau privata terenuri forestiere,
 • Persoanele fizice si juridice care au in proprietate privata terenuri forestiere,
 • Asociatii intre beneficiarii precizati la lit. a) si b)

Pentru a fi eligibili in cadrul schemei, beneficiarii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie proprietarii suprafetelor de teren forestier localizate pe teritoriul României pentru care se solicita sprijin in cadrul schemei;
 • sa se angajeze ca mentin angajamentul de silvomediu pentru o perioada de 5 ani, de la data semnarii acestuia;
 • sa se angajeze ca respecta cerintele specifice pachetelor de silvomediu pentru care aplica;
 • sa detina contract de administrare sau prestari servicii silvice cu un ocol silvic autorizat pentru suprafetele de teren forestier pentru care se solicita sprijin in cadrul schemei;
 • sa participe in cadrul angajamentului cu toata suprafata de teren forestier detinuta de acesta intr‐o unitate de productie si/sau protectie

Schema nu se aplica beneficiarilor precizati daca acestia se afla, dupa caz, in urmatoarele situatii:

 • a) Sunt intreprinderi aflate in dificultate, in sensul definitiei precizate la art. 5 lit. aa);
 • b) Impotriva lor a fost emisa o decizie de recuperare definitiva a unui ajutor de stat, daca aceasta decizie de recuperare nu a fost executata.

Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplica beneficiarilor persoane fizice si celor din categoria unitatilor administrativ teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orase, municipii), precum si formelor asociative ale acestora.

Fac obiectul aplicarii schemei terenurile forestiere, cu exceptia suprafetelor incadrate in tipul I functional (T I), cu conditia ca terenurile destinate impaduririi sau reimpaduririi sa nu reprezinte mai mult de 15% din suprafata angajata.

Suprafata minima pentru care se incheie angajamentul este de 100 ha. Suprafetele care fac obiectul angajamentului trebuie identificate in format electronic.

Suprafata trebuie sa faca parte dintr‐un amenajament silvic in vigoare. Amenajamentul se considera a fi in vigoare dupa ce a fost avizat procesul verbal al conferintei a II‐a de amenajare, act ce semnifica inceperea perioadei de aplicare a amenajamentului.

Sprijinul acordat in cadrul schemei este de tip compensatoriu. Sprijinul se acorda anual ca suma fixa pe hectar de teren forestier, constând in costurile standard precizate la art.12 si reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate de detinatorii de terenuri forestiere care incheie angajamente voluntare pe o perioada de 5 ani.

In cadrul schemei sunt compensate doua tipuri de angajamente, ale caror cerinte specifice sunt incadrate in pachetele precizate la art. 4, alin. (2).

Intensitatea ajutorului public nerambursabil acordat in baza prezentei scheme este de 100% din totalul costurilor eligibile, dar nu mai mult de 200 Euro pe ha si pe an.

Valorile platilor compensatorii acordate sunt urmatoarele:

 • 25 € pe an si pe hectar pentru suprafata angajata in cadrul Pachetului 1,
 • 103 € pe an si pe hectar pentru suprafata anuala pentru care se solicita sprijin in cadrul Pachetului 2.

Pentru suprafata cuprinsa intre 100 si 500 de ha se va acorda 100% din valoarea platii compensatorii, iar pentru suprafete mai mari de 500 ha se aplica degresivitatea sprijinului financiar, astfel ca nivelul platilor va fi ajustat dupa cum urmeaza:

 • pentru suprafata cuprinsa intre 500,01 ha si 1000 ha se va acorda 75% din valoarea platii/platilor compensatorii,
 • pentru suprafata cuprinsa intre 1000,01 ha si 5000 ha se va acorda 50% din valoarea platii/platilor compensatorii,
 • pentru suprafata mai mare de 5000 ha se va acorda 35% din valoarea platii/platilor compensatorii.

Beneficiarii definiti la art. 6 depun la APIA o singura cerere de sprijin in cadrul unei sesiuni de depunere a cererilor de sprijin, cerere intocmita conform modelului prevazut ca anexa la ghidul solicitantului.

Selectia cererilor de sprijin va fi realizata pe baza principiilor, criteriilor de selectie si, dupa caz, a criteriilor de departajare a cererilor de sprijin cu punctaj egal, cu ierarhizare dupa punctajul obtinut, cu incadrarea in alocarea disponibila.

Proiectul legislativ se afla in dezbatere publica si poate fi consultat in intregime pe site-ul MADR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE