Ajutoare financiare speciale pentru crescatorii de vaci

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) aduce la cunostinta producatorilor agricoli ca in data de 12 aprilie 2017 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 253, Hotararea nr. 211/2017 privind distribuirea unei sume pentru producatorii de lapte din suma stabilita in anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare exceptionale destinate producatorilor de lapte si fermierilor din alte sectoare de crestere a animalelor.

Ajutorul financiar se acorda producatorilor de lapte, persoane juridice (PJ), persoane fizice (PF), persoane fizice autorizate (PFA), intreprinderi individuale (II), si intreprinderi familiale (IF) care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a. Detin un efectiv de vaci de lapte de minim 3 si maxim 9 capete, pe beneficiar, identificate si inregistrate in Registrul National al Exploatatiilor (RNE) la data depunerii cererii;

b. Au livrat/vandut direct minim 4 tone de lapte in perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016;

c. Sa detina Registrul Individual al Exploatatiei (RIE) cu cod ANSVSA;

d. Produc si livreaza/vand direct lapte la data depunerii cererii.

Producatorii de lapte care detin un efectiv de vaci de lapte mai mic de 3 capete sau mai mare de 9 capete nu beneficiaza de prevederile prezentei hotarari.

Cererile pentru aceasta schema de ajutoare de adaptare exceptionala destinata producatorilor de lapte se depun la Centrele APIA pana la data de 2 mai 2017, inclusiv, insotite de urmatoarele documente (care se prezinta si in original):

 • a. Copie a BI/CI al/a solicitantului persoana fizica;
 • b. Copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului in cazul persoanelor juridice PJ/PFA/II/IF;
 • c. Copie de pe pasaportul fiecarei vaci de lapte existente in exploatatie la data depunerii cererii;
 • d. Copie de pe prima si ultima pagina din RIE, din care sa rezulte numarul de vaci existente in exploatatie la data depunerii cererii;
 • e. Extras din RNE care atesta numarul de vaci de lapte identificate si inregistrare la data depunerii cererii detaliat pe crotalii;
 • f. Dupa caz copii de pe facturi sau de pe fila din carnetul de comercializare sau copie de pe avizul de insotire a marfii si/sau de pe dispozitia de incasare pentru producatorii care efectueaza vanzarea laptelui prin automate de lapte, prin care sa se ateste livrarea/vanzarea direct a minim 4 tone lapte in perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2016;

Dupa caz:

 • copie de pe cel putin un contract cu un prim-cumparator, incheiat pe o perioada de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii, insotita de copii de pe cel putin o factura sau cel putin o fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, datata in anul 2017;
 • copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru vanzarea direct datata in anul 2017;
 • copie de pe cel putin un aviz de insotire a marfii si de pe cel putin o dispozitie de incasare a valorii/documente fiscal aferente laptelui comercializat in anul 2017
 • copie de pe cel putin o factura de vanzare directa a laptelui in anul 2017, prin PFA, II, IF, PJ;
 • Dovada cont bancar activ banca/trezorerie.

Suma alocata pentru acest tip de ajutor exceptional este de 24.284.644,98 lei, echivalent a 5.448.041,5 euro, care se asigura din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2017.

Platile pentru ajutoarele de adaptare exceptionale destinate producatorilor de lapte si fermierilor din alte sectoare de crestere a animalelor se efectueaza pana la data de 30 iunie 2017.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE