Ajutoare financiare speciale pentru crescatorii de vaci

Facebook
Twitter

Ministerul Agriculturii a lansat in dezbatere publica un proiect legislativ prin care modifica o serie de prevederi din Hotararea Guvernului nr. 211/2017 privind distribuirea unei sume pentru producatorii de lapte din suma stabilita de Comisia Europeana.

Mai exact, modificarile survenite au legatura cu initierea unei noi perioade de depunere de cereri, respectiv 6 iunie – 7 iunie 2017, insa si cu extinderea termenului pana la care se pot face platile catre beneficiari, respectiv 30 septembrie 2017, in loc de 30 iunie 2017.

„Avand in vedere perioada relativ scurta, 12 aprilie – 12 mai 2017, in care producatorii de lapte au avut posibilitatea depunerii cererilor, precum si asigurarea unei capacitati ridicate de absorbtie a fondurilor europene, se impune initierea unei noi perioade de depunere de cereri, respectiv 6 iunie – 7 iunie 2017.

Astfel, luand in considerare stabilirea unei noi perioade de depunere de cereri, precum si prevederile penultimei teze din Regulamentul Comisiei, se modifica termenul pana la care se efectueaza platile ajutoarelor, respectiv 30 septembrie 2017, in loc de 30 iunie 2017.

Mentionam ca aceste modificari si masuri nu creeaza discriminari intre beneficiarii ajutoarelor de adaptare exceptionale destinate producatorilor de lapte, avand in vedere ca raman aceleasi conditii de eligibilitate si ca nu s-a efectuat nicio plata”, se arata in proiectul de lege.

Conditii eligibilitate:

– detin un efectiv de vaci de lapte de minimum 3 si maximum 9 capete, inclusiv, pe beneficiar, identificate si inregistrate in RN la data depunerii cererii, in exploatatie cu cod ANSVSA.

– au livrat /vandut direct minim 4 tone de lapte in perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016.

Cererile pentru aceasta schema de ajutoare de adaptare exceptionala destinata producatorilor de lapte se depun la Centrele APIA insotite de urmatoarele documente (care se prezinta si in original):

 • a. Copie a BI/CI al/a solicitantului persoana fizica;
 • b. Copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului in cazul persoanelor juridice PJ/PFA/II/IF;
 • c. Copie de pe pasaportul fiecarei vaci de lapte existente in exploatatie la data depunerii cererii;
 • d. Copie de pe prima si ultima pagina din RIE, din care sa rezulte numarul de vaci existente in exploatatie la data depunerii cererii;
 • e. Extras din RNE care atesta numarul de vaci de lapte identificate si inregistrare la data depunerii cererii detaliat pe crotalii;
 • f. Dupa caz copii de pe facturi sau de pe fila din carnetul de comercializare sau copie de pe avizul de insotire a marfii si/sau de pe dispozitia de incasare pentru producatorii care efectueaza vanzarea laptelui prin automate de lapte, prin care sa se ateste livrarea/vanzarea direct a minim 4 tone lapte in perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2016;

Dupa caz:

 • copie de pe cel putin un contract cu un prim-cumparator, incheiat pe o perioada de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii, insotita de copii de pe cel putin o factura sau cel putin o fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, datata in anul 2017;
 • copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru vanzarea direct datata in anul 2017;
 • copie de pe cel putin un aviz de insotire a marfii si de pe cel putin o dispozitie de incasare a valorii/documente fiscal aferente laptelui comercializat in anul 2017
 • copie de pe cel putin o factura de vanzare directa a laptelui in anul 2017, prin PFA, II, IF, PJ;
 • Dovada cont bancar activ banca/trezorerie.

Romania beneficiaza de o alocare financiara in valoare de 10,8 milioane de euro, din care 5,4 milioane de euro se distribuie pentru producatorii de lapte. Comisia a aprobat Romaniei acordarea unui sprijin suplimentar de 100% din cuantumul alocat acesteia.

Prin acordarea acestui ajutor, micii fermieri au posibilitatea sa creasca si sa produca mai mult pentru piata, asigurant astfel un venit din ce in ce mai mare membrilor familiei care traiesc din agricultura, se noteaza in expunerea de motive.

Proiectul de lege se afla in dezbatere publica pe site-ul MADR timp de 10 zile.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE