Agricultura Românei. Cu ce utilaje se lucrează terenul agricol în România?

Facebook
Twitter

Peste 73% din parcul de tractoare și combine de recoltat din agricultura Românei au durata de viață depășită, iar dotarea tehnică cu mașini agricole are o influență directă asupra performanței pe piață a producătorilor, potrivit strategiei pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-2030, elaborată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Una dintre nevoile de dezvoltare incluse în strategie arată dotarea insuficientă cu mașini agricole și dificultățile în adaptarea la standardele europene de siguranță alimentară și de calitate la nivelul unui segment reprezentativ al producătorilor și procesatorilor.

„Dotarea tehnică cu mașini agricole are o influență directă asupra performanței pe piață a producătorilor. Din datele centralizate la nivelul MADR, la sfârșitul anului 2012, în parcul de tehnică agricolă se înregistrau 184.446 tractoare, 24.078 combine de recoltat cereale păioase, 147.471 pluguri, 90.092 grape cu discuri, 73.519 semănători de diferite tipuri etc. Această dotare tehnică a agriculturii presupune o încărcare teoretică de 50,7 ha arabil/tractor fizic, de circa trei ori mare față de media europeană și de 91,3 ha/combină de recoltat cereale în vârf de campanie agricolă. La această situație trebuie specificat că peste 73,1% din parcul de tractoare și combine de recoltat cereale au durata normală de funcționare depășită și, în plus tractoarele din gama de 61-79 CP dețin o pondere numerică însemnată în parcul total (59,2%), urmate de tractorul de 45 CP (24,1%)”, se precizează în strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-2030.

Soluția prevăzută în document pentru rezolvarea acestei nevoi vizează un sprijin pentru investiții în mașini agricole pentru producători și modernizarea unităților de procesare a produselor agroalimentare, deoarece creșterea productivității în domeniul agricol depinde într-o mare proporție de mecanizarea sectorului.

„Deși în ultimii ani parcul de mașini agricole s-a îmbunătățit și extins, inclusiv prin existența unor scheme de sprijin public co-finanțate din FEADR în cadrul PNDR 2007-2013, este necesară continuarea sprijinului pentru investiții în perioada următoare. Dotarea cu tehnologii, mașini și utilaje noi este în continuare o măsură critică de reformă a sectorului agricol în care investițiile de capital sunt încă mult deficitare. Întrucât parcul de mașini și utilaje agricole este deficitar și învechit, pentru a răspunde nevoilor și obiectivelor agriculturii pe termen mediu și lung, ar trebui ca până în anul 2030 să se atingă un grad de încărcare teoretică de 35 ha arabil/tractor fizic (echivalent 65 CP). O astfel de țintă ambițioasă presupune o investiție susținută în dotarea exploatațiilor agricole cu mașini și utilaje, cu sau fără sprijin din partea fondurilor europene”, se mai menționează în strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-2030.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE