AFIR: fonduri europene pentru exploatatiile pomicole

Facebook
Twitter

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este cresterea competitivitatii exploatatiilor pomicole prin dotarea cu utilaje si echipamente, infiintarea, modernizarea si/ sau extinderea unitatilor de procesare, infiintarea de plantatii pomicole, reconversia plantatiilor existente si cresterea suprafetelor ocupate de pepinierele pomicole.

Obiectivele submasurii 4.1a

Cresterea competitivitatii, diversificarea productiei, cresterea calitatii produselor obtinute si imbunatatirea performantei generale a exploatatiilor pomicole;

Cresterea valorii adaugate a produselor prin sprijinirea procesarii fructelor la nivel ferma si a comercializarii directe a produselor obtinute;

Dezvoltarea lanturilor scurte de aprovizionare;

Eficientizarea costurilor de productie prin promovarea producerii si utilizarii energiei din surse regenerabile in cadrul fermei si prin reducerea consumului de energie

Beneficiarii:

fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;

Grupurile de producatori si cooperative (societatilor cooperative agricole si cooperativelor agricole, constituite in baza legislatiei nationale in vigoare (prezentata in sectiunea Trimiteri la alte acte legislative), care activeaza in sectorul pomicol, cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri.

Sprijinul nerambursabil se va acorda dupa cum urmeaza:

Ferme mici, medii si obtinere de material de inmultire si material de plantare fructifer

Ferme mici:

– intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

– 100.000 euro pentru achizitii simple;

– 300.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.);

– 450.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul  exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare).

Ferme medii:

– intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

– 200.000 euro pentru investitiile care presupun achizitii simple;

– 600.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.);

– 900.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare).

Obtinere material de inmultire si material de plantare fructifer:

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

– 600.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare).

Ferme mari:

– intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

– 250.000 euro pentru investitiile care presupun achizitii simple;

– 750.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare,reconversie);

-1.050.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare).

Forme asociative :

– intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

– 350.000  euro pentru investitiile care presupun achizitii simple;

– 600.000 euro pentru obtinere material de inmultire si material de plantare fructifer

– 750.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare,reconversie;

– 1.050.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE