AFIR: fonduri europene pentru crescatorii de porci. Care este scopul finantarii?

Facebook
Twitter

Prin intermediul Masurii 5 – Refacerea potentialului de productie agricola afectat de dezastre naturale si de evenimente catastrofale si instituirea unor masuri de prevenire corespunzatoare, respectiv a sub-masurii 5.1 – Sprijin pentru investitiile in masuri preventive destinate sa reduca efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile si ale evenimentelor catastrofale probabile, fermierii au avut posibilitatea de a accesa, in intervalul 01 aprilie – 30 iunie 2019, o sesiune de primire proiecte destinata investitiilor pentru prevenirea si combaterea Pestei Porcine Africane (PPA) in Romania.

Interesul fermierilor pentru a accesa aceasta submasura a fost deosebit, fiind depuse 174 proiecte (105 proiecte aferente solicitantilor publici şi 69 proiecte aferente solicitantilor privati), la nivel national, in valoare de 15.739.108 euro, dintr-un total disponibil de 14.775.003 euro pentru selectia proiectelor. In prezent, cele 174 proiecte depuse la nivel national se afla in analiza la nivelul AFIR.

Beneficiarii eligibili in cadrul acestor sesiuni au fost: fermieri, cooperative, grupuri de producatori, constituite in baza legislatiei nationale in vigoare care deservesc interesele membrilor, cat si entitati publice cu atributii in domeniul sanitar-veterinar, autoritati publice care au in administrare punctele de trecere a frontierei, drumurile publice si administratori/gestionari publici ai fondurilor cinegetice.

Prin Sm 5.1 sunt finantate proiectele a caror valoare maxima eligibila va fi de la 20.000 euro pana la 250.000 euro, in functie de tipul operatiunii si de sub-masura accesata. Sprijinul acordat prin acesta sub-masura contribuie la:

– Cresterea capacitatii operationale de prevenire a aparitiei epidemiilor şi combaterea acestora, inclusiv prin diminuarea timpului de reactie din partea autoritatilor sau

– Reducerea efectelor dezastrelor naturale, a evenimentelor adverse şi catastrofale asupra potentialului de productie agricola.

Pentru a fi eligibile la finantare in cadrul acestei sesiuni, operatiunile/actiunile trebuie sa vizeze:

Investitii in instalatii de dezinfectare si dezinsectie;

Investitii in cresterea capacitatii operationale pentru reducerea timpilor de diagnostic prin dotarea laboratoarelor si achizitia de mijloace de transport a probelor;

Achizitionarea de camere frigorifice pentru depozitarea temporara a animalelor salbatice ucise pana la primirea rezultatelor probelor prelevate;

Investitii in instalatii, echipamente si infrastructura sanitara si garduri de protectie, inclusiv repelenti, in cadrul fermelor, pentru asigurarea biosecuritatii.

O noutate in cadrul acestei sesiuni este faptul ca vor putea fi decontate cheltuielile eligibile stabilite in cadrul proiectului, inclusiv cele efectuate inainte de depunerea cererii de finantare, dar nu mai devreme de data recunoasterii oficiale de catre autoritatile competente a producerii fenomenului epizootiei de pesta porcina africana, respectiv data de 31.07.2017

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE