AFIR: Fonduri europene de 158 milioane de euro pentru investitiile neagricole

Facebook
Twitter

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) deschide o noua sesiune anuala de depunere a proiectelor de investitii pentru submasurile din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2020 prin care sunt finantate proiectele de investitii in activitati neagricole derulate in mediul rural.

Astfel, in perioada 28 iulie – 30 noiembrie 2016, AFIR va primi on-line proiecte de investitii pentru Submasura 6.2 „Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale” si pentru Submasura 6.4 „Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole”.

Solicitantii de fonduri europene au la dispozitie in 2016, pentru cele doua Submasuri, 158 milioane de euro, din care 73 de milioane de euro sunt alocati pentru finantarea 100% nerambursabila a Planurilor de Afaceri prin submasura (sM) 6.2 si 85 de milioane de euro sunt alocati pentru finantarea cu pâna la 90% nerambursabila a proiectelor de investitii prin submasura (sM) 6.4.

Sesiunea anuala continua de primire a proiectelor este deschisa in intervalul 28 iulie 2016, ora 9.00 – 30 noiembrie 2016, ora 16.00 pentru sM 6.2 si sM 6.4.

Modalitatea de depunere a cererilor de finantare este cea on-line pe pagina oficiala a Agentiei www.afir.info.

Pragul minim este de 15 puncte pentru sM 6.2 si de 10 puncte pentru sM 6.4 – acestea fiind si pragurile de calitate aferente ultimei luni (noiembrie) din sesiune. Pragurile lunare de calitate pornesc pentru ambele sumbasuri de la 60 de puncte in perioada 28 iulie – 31 august, scad la 45 de punte in luna septembrie si la 30 de puncte in octombrie.

Pentru intocmirea documentatiei necesare obtinerii finantarii, solicitantii au la dispozitie Ghidul Solicitantului care poate fi consultat gratuit pe site-ul Agentiei, www.afir.info, la sectiunea „Investitii PNDR”, in pagina dedicata fiecarei submasuri in parte.

Pentru aceasta sesiune, plafonul maxim de depunere a proiectelor este de 200% fata de suma anuala alocata fiecarei submasuri.

Precizam ca depunerea proiectelor in cadrul sesiunii anuale se opreste la termenul limita prevazut sau inainte de acest termen, daca valoarea publica totala a proiectelor depuse cu un punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate ajunge la 200% (excluzând valoarea publica totala a proiectelor retrase). Aceasta prevedere nu se aplica in primele 5 zile calendaristice ale sesiunii si ale etapelor de depunere, când sesiunea va ramâne deschisa indiferent daca suma alocata va fi epuizata.

Masurile sunt in linie cu „Pachetul de masuri pentru dezvoltarea clasei de mijloc la sate”, lansat de premierul Dacian CIOLOS in luna martie 2016, prin care se urmareste, intre altele: stimularea mediului de afaceri din mediul rural, crearea de locuri de muncă, cresterea veniturilor populatiei rurale, reducerea diferentelor dintre mediul rural si urban. Pachetul de masuri poate fi consultat pe site-ul Guvernului www.gov.ro la sectiunea Obiective, subsectiunea Strategii-Politici-Programe.

Pentru ambele submasuri, Ghidurile Solicitantului au fost modificate, in sensul completarii cu informatii suplimentare a cerintelor, simplificarii procedurilor de accesare a submasurilor si pentru a se face corelarea cu modificarile legislative si de proceduri survenite (modificarea HG 226/2015/ si a HG 292/2016, precum si a ROF selectie). Noua forma a Ghidului Solicitantului este disponibila pe site-ul AFIR, www.afir.info.

Submasura 6.2 dispune de o alocare financiara de 73 milioane euro pentru sesiunea continua anuala de primire a proiectelor derulata in 2016.

Investitiile eligibile in cadrul acestei submasuri pot asigura infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol din zonele rurale. Activitatea acestora presupune multe tipuri de investitii (fabricarea produselor textile si a incaltamintei, prelucrarea lemnului, productia si furnizarea de energie electrica, activitati de servicii informatice, activitati de creatie si interpretare artistica, activitati de design specializat etc). Sprijinul public nerambursabil aferent submasurii 6.2 este de 100%.

Beneficiarii care depun proiecte de investitii pot primi 50.000 euro/ proiect sau 70.000 euro/ proiect in cazul in care Planul de Afaceri prevede activitati de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism.

Pentru submasura 6.4 contributia publica totala aferenta acestei sesiuni este de 85 milioane euro. Principalul obiectiv al investitiilor realizate in cadrul acestei submasuri este acela de a sprijini financiar microintreprinderile si intreprinderile mici din mediul rural, care isi creeaza sau dezvolta activitati non-agricole in zonele rurale. Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%, existând posibilitatea de a se majora la 90%, in anumite conditii prevazute in Ghidul Solicitantului.

Cei interesati sa depuna Cereri de Finantare in cadrul submasurii 6.4, pot obtine pâna la maximum 200.000 Euro/ proiect pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole – olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lânii, lemnului, pielii), investitii pentru producerea si comercializarea produselor non-agricole (produse textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hârtie si carton, chimice, farmaceutice), investitii asociate cu industria metalurgica (fabricarea de constructii metalice, masini, utilaje si echipamente), investitii legate de furnizarea de servicii.

Totodata, precizam ca sesiunea de primire a proiectelor de investitii se incheie in data de 30 noiembrie 2016, ora 16.00 si ca modalitatea de depunere a Cererilor de Finantare este on-line, pentru cele 2 submasuri.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE