Acte normative de interes pentru fermieri

Facebook
Twitter

In perioada 14.04.2016 – 22.04.2016, in Monitorul Oficial au fost publicate o serie de acte normative de interes pentru fermieri.

Astfel, in 14.04.2016 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 282, Partea I:

  • Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 548/2016 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de distilare voluntara a subproduselor vinicole, masura eligibila pentru finantare in cadrul Programului national de sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018.

In 14.04.2016 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 284, Partea I:

  • Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Manualului de procedura privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plata aferente masurii 10, pachetul 8 „Cresterea animalelor de ferma din rase locale in pericol de abandon“ din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020.

In 15.04.2016 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 286, Partea I:

  • Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 431/2016 privind aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru masurile 10 „Agromediu si clima“, 11 „Agricultura ecologica“ si 13 „Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice“ prevazute in Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 si pentru masura 214 „Plati de agromediu“ prevazuta in Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, aferente cererilor de plata depuse incepand cu anul 2016.

In 18.04.2016 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 291, Partea I:

  • Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 423/2016 pentru aprobarea Manualului de procedura pentru implementarea Masurii 20 – „Asistenta tehnica“ si plata contractelor de achizitie publica finantate prin Masura 1 – „Actiuni pentru transferul de cunostinte si actiuni de informare“, Masura 2 – „Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei si servicii de inlocuire in cadrul fermei“ si Masura 20 – „Asistenta tehnica“ din cadrul PNDR 2014-2020.

In 18.04.2016 au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 292, Partea I:

  • Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si si al ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 546/716/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 154/204/2016 privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii in anul 2016;
  • Hotararea Guvernului nr. 279/2016 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.050/2013 pentru aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum si a valorii sprijinului financiar.

In 20.04.2016 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 302, Partea I:

  • Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 520/2016 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 650/2015 privind nominalizarea punctelor de debarcare si a centrelor de prima vanzare in vederea practicarii pescuitului comercial in habitatele piscicole naturale, cu exceptia ariilor naturale protejate.

In 20.04.2016 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 303, Partea I:

  • Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 545/2016 privind masurile de refacere si conservare a populatiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale.

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 309/22.04.2016 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 292/2016 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor programului naţional de dezvoltare rurala cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala şi de la bugetul de stat.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE