septembrie 30, 2022

Acordurile-cadru de furnizare a fructelor, legumelor si produselor lactate, modificate de MADR

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat recent un proiect de Ordin privind aprobarea documentatiei standardizate de atribuire a acordurilor-cadru de furnizare a fructelor, legumelor, produselor lactate si produselor de panificatie in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei.

Se aproba documentatia standardizata de atribuire a acordurilor-cadru de furnizare a fructelor, legumelor, produselor lactate si produselor de panificatie in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, prevazuta in anexele 1- 4 care fac parte integranta din prezentul ordin.

Prevederile prezentului ordin se aplica cu respectarea intocmai a Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt prioritare.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Legislatia aplicabila

a) Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene si actele normative emise in aplicarea acesteia;

e) H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018;

f) Ordinul ANSVSA nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala;

g) Ordin ANSVSA nr. 57 din 24 iunie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala H.G. nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;

h) Legislatia prevazuta in caietul de sarcini.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE