8 fungicide care conțin Epoxiconazol, clasificate ca toxice

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Produsele BASF Allegro, Capalo, Duett Ultra, Opera, Opera Max, Osiris, Soprano 125 SC și Tango Super, au fost clasificate de la 1 ianuarie 2015 ca toxice, deoarece conțin Epoxiconazol.

Aceste  fungicide erau folosite pentru tratarea bolilor foliare la cerealele păioase și sfecla de zahăr. Potrivit fișelor tehnice ale produselor menționate, substanța activă Epoxiconazol este nocivă prin inhalare şi prin înghițire, iritantă pentru piele și are un posibil efect cancerigen. Totodată, substanța activă Epoxiconazol este foarte toxică pentru organismele acvatice și poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

„Ca urmare a aplicării Regulamentului (CE) 944/2013 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, substanța activă Epoxiconazol, respectiv următoarele produse de protecție a plantelor fungicide, produse BASF: Allegro, Capalo, Duett Ultra, Opera, Opera Max, Osiris, Soprano 125 SC și Tango Super, vor fi clasificate de la 1 ianuarie 2015 ca Toxice (T), deci trec de la clasificarea actuală Xn la T”, a informat Direcția Agricolă Buzău.

Astfel, se vor lua toate măsurile ce se impun în vederea respectării legislației în vigoare privind depozitarea, comercializarea, utilizarea și prestarea serviciilor, conform OG nr. 4/1995 actualizată. Drept urmare, comercializarea și utilizarea acestor produse de la 1 ianuarie 2015 se va face doar de către operatorii economici și fermierii autorizați pentru comercializarea și, respectiv, utilizarea produselor de protecție a plantelor clasificate ca toxice (T).

Operatorii economici care nu sunt autorizați pentru comercializarea sau utilizarea produselor de protecție a plantelor clasificate ca toxice trebuie să ia măsuri de stornare a produselor menționate către furnizori.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE