30 noiembrie, termenul limita pentru depunerea cererilor de plata pentru asigurarea recoltelor de struguri pentru vin

Facebook
Twitter

Cererile de plata pentru pentru masura de asigurare a recoltelor de struguri pentru vin pot fi depuse pana la data de 30 noiembrie 2017, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).

Institutia precizeaza ca aceste cereri se depun conform prevederilor articolului 5 (1) din OMADR 1329/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de punere in aplicare a masurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibila pentru finantare in cadrul Programului national de sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018.

Dosarul de sprijin referitor la masura de asigurarea recoltei contine urmatoarele documente depuse de solicitant la APIA – CJ:

a) formularul cererii de plata in original;

b) copia actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice, certificat de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului si certificat de inregistrare fiscala, pentru persoane juridice;

c) copia actelor care sa dovedeasca dreptul de proprietate si/sau de exploatare pentru suprafata asigurata;

d) fisa informatizata a suprafetelor viticole inscrise in RPV pentru care se solicita sprijin financiar, eliberata de catre directiile pentru agricultura judetene denumite in continuare DAJ si a municipiului Bucuresti;

e) copia politei de asigurare;

f) document de identitate financiara (codul IBAN).

Aceste documentele sunt prezentate in original si copie, in vederea certificarii de catre reprezentantul APIA prin inscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”, dupa care originalele se restituie beneficiarului.

Pentru campaniile viticole din perioada 2016 – 2018, cererile se vor depune pana la data de 30 noiembrie la APIA-CJ. In fiecare an, APIA va plati politele care au fost incheiate in campania viticola a anului trecut.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE