112,3 milioane de euro pentru submasura 6.5 – „Schema pentru micii fermieri” din PNDR

Facebook
Twitter

Romania a optat pentru transferul din Pilonul I catre Pilonul II a sumei de 112,3 milioane de euro. Acest transfer va fi utilizat pentru submasura 6.5 – „Schema pentru micii fermieri”. Transferul a fost notificat de Romania in august 2014 si aprobat de Comisia Europeana.

Sprijinul acordat prin submasura 6.5 – „Schema pentru micii fermieri” vine in completarea efortului de restructurare a sectorului agricol contribuind, in acest fel, la comasarea exploatatiilor agricole si la reducerea gradului de fragmentare a exploatatiilor.

Submasura 6.5 – „Schema pentru micii fermieri” asigura sprijin micilor fermieri care au participat la schema pentru micii fermieri din cadrul Pilonului 1 cel putin un an si care se angajeaza sa transfere definitiv catre alt fermier intreaga lor exploatatie si drepturile de plata corespunzatoare. Conform datelor APIA din 2011, o estimare a potenţialilor beneficiari pentru Schema de Simplificata pentru Micii Fermieri pe Pilonul I, atingea 840.000 fermieri.

„Aceasta submasura are in vedere ca, in plus fata de transferurile privind drepturile de proprietate, cedarea terenurilor in mod voluntar de catre unii fermieri in favoarea altor fermieri sa poata fi realizata si prin cedarea pe termen lung a dreptului de folosinta (ex. arenda), in scopul facilitarii comasarii terenurilor şi, prin urmare, alaturi de alte masuri, ar putea conduce la restructurarea fermelor. Submasura ar aborda si problema nivelului foarte ridicat de fragmentare al suprafetelor agricole din Romania si ar contribui la cresterea productivitatii si competitivitatii. In acelasi timp, prin intermediul acestei submasuri se vor prioritiza acei fermieri care transfera exploatatii mai mari si, de asemenea, exploatatiile din acele zone unde terenul agricol are un potential ridicat de productie. Submasura acopera nevoia de restructurare si de modernizare a fermelor mici si orientarea acestora catre piata”, potrivit PNDR.

Submasura poate fi activata incepand cu anul 2016, astfel incat, minimum un an, solicitantul sa fie beneficiar al schemei simplificate din cadrul Pilonului 1 (plati directe).

Conditii de eligibilitate:

  • Solicitantul a aplicat cel putin un an schema pentru micii fermieri din Pilonul I, iar in momentul depunerii cererii in cadrul acestei submasuri, acesta face dovada retragerii din schema aferenta Pilonului 1.
  • Solicitantul trebuie sa detina in proprietate, terenul ce urmeaza a fi transferat;
  • Solicitantul se angajeaza sa transfere definitiv catre alt fermier intreaga sa exploatatie si drepturile de plata corespunzatoare;
  • Contractul de transfer definitiv al terenului, nu poate fi reziliat de nici una din parti, mai devreme de durata minima de 20 de ani.

Transferul definitiv se poate face atat prin documente care confera proprietatea bunurilor imobiliare cat si prin arendarea prin contract de arendare pe o perioada de cel putin 20 de ani. Intensitatea sprijinului reprezinta 120% din suma anuala calculata a sprijinului pe care beneficiarul este eligibil sa o primeasca in cadrul schemei simplificate din Pilonul 1 conform Titlului V din R (UE) nr. 1307/2013.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE